Arbeitsmarkt


Name Vorname     Funktion Telefon
Lewis Karin Leitung 041 228 75 97
Bieri Daniela  Stv. Leitung 
041 228 32 10 

 

RAV Luzern

Name Vorname  Funktion Telefon
Sandmann Isa Leitung 041 228 37 10
Riva Richard Stv. Leitung 041 228 37 17

 

RAV Emmen / BJB

Name Vorname Funktion Telefon
Bieri Daniela Leitung 041 228 32 10
Koch Armin Stv. Leitung 041 228 32 40

 

RAV Pilatus

Name Vorname Funktion Telefon
Käch Annamarie Leitung 041 228 43 78
Fischer Josef Stv. Leitung 041 228 43 67

 

RAV Sursee

Name Vorname Funktion Telefon
Fuchs Ivo Leitung 041 228 37 29
Furrer Urs Stv. Leitung 041 228 37 30

 

RAV Wolhusen

Name Vorname Funktion Telefon
Bucher Bernhard Leitung 041 228 38 20
Bucher Martin Stv. Leitung 041 228 38 10

 

DLZ AA / Fachstelle Praktika

Name Vorname     Funktion Telefon
Schmidiger Marie-Therese Leitung 041 228 32 82
Wiederkehr Thomas Stv. Leitung 041 228 32 85